Zboostuj swoją karierę w IT 🚀
Zostań TypeScript Fullstack Developerem i naucz się tworzyć nowoczesne i wydajne

APLIKACJE INTERNETOWE

Dzięki szkoleniu Modern and Efficient Web Applications (MEWA) poznasz dobre praktyki tworzenia aplikacji internetowych, zaczniesz pisać czytelny i przejrzysty kod, wykorzystasz w pełni najbardziej efektywne narzędzia oraz uzyskasz feedback i code review. Poznasz też najlepsze praktyki tworzenia aplikacji po stronie frontendu oraz backendu i dowiesz się jak wygląda praca w zespołach fullstackowych. W trakcie szkolenia wykorzystujemy sprawdzone narzędzia działające w projektach komercyjnych.

🤔 Zastanów się czy...

😤 odczuwasz frustrację

😱 a może czujesz lęk

😥 czasami czujesz presję?

😳 a może odczuwasz stres

Jeśli odpowiedź na którekolwiek pytanie jest twierdząca, to jesteś w dobrym miejscu! Sprawdź, jak możemy pomóc w rozwoju Twojej kariery.

CZYM JEST KURS MEWA?

MEWA to uporządkowana ścieżka edukacyjna oraz symulacja realnego środowiska pracy. Każdy element w trakcie szkolenia uczy nowej rzeczy, a co ważniejsze realnego rozwiązywania problemów w trakcie tworzenia aplikacji internetowych.

Kursanci MEWA uczą się profesjonalnego programowania, umiejętności miękkich, rozwiązywania problemów oraz technologii wykorzystywanych w branży IT.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST MEWA?​

✓ Frontend Developer
✓ Fullstack Developer
✓ Backend Developer

Program jest przeznaczony dla programistów i programistek, którzy chcą tworzyć aplikacje internetowe z wykorzystaniem TypeScript. W trakcie kursu poznasz nie tylko sposoby pisania dobrego kodu, ale nauczysz się jak go testować oraz deployować na serwery. Program został tak skonstruowany, że zarówno "Frontendowcy" jak i "Backendowcy" znajdą tutaj coś dla siebie.

SKUPIAMY SIĘ NA DWÓCH FILARACH​

I. Product Engineering

Będziemy budowali produkty na współczesnym stacku - TypeScript, React, Next.js, NestJS oraz Make z wykorzystaniem automatyzacji oraz narzędzi AI. Dowiesz się, że narzędzia i technologia to nie wszystko. Nauczysz się jak rozwiązywać problemy biznesowe, a nie być klepaczem kodu ;)

II. Craftsmanship

Aby poprawić umiejętności techniczne oraz umiejętność radzenia sobie w pracy w zespole nawet w złożonych projektach. Craft stawia na profesjonalizm, techniczną perfekcję i zadowolenie klienta. Będziemy podażąć tą ścieżką.

PROGRAM

Kursanci stworzą 3 aplikacje oraz kilka bibliotek. Kurs Modern and Efficient Web Applications można podzielić na osiem ścieżek tematycznych:

1. TypeScript

TypeScript od lat jest standardem branżowym, a mimo to wiele osób korzysta z niego niepoprawnie. W trakcie szkoleń, które prowadzę widzę, że programiści nie tylko nie wykorzystują jego potencjału, a wręcz stosują antywzorce np. korzystając z any lub nie wykorzystują utility types. W kursie MEWA dowiesz się, jak wykorzystać TypeScript do efektywnej pracy.

2. NX.dev

NX towarzyszy nam od samego początku projektu. Za jego pomocą utrzymujemy spójną strukturę oraz konfigurację naszego projektu. Dzięki NX stworzymy aplikacje oraz biblioteki wykorzystywane zarówno na froncie jak i backendzie. Przećwiczysz też dzięki temu pracę z monorepo.

3. React - biblioteka komponentów

Za pomocą TypeScript i React.js stworzymy Design System i reużywalną bibliotekę komponentów. Skupimy się na dobrych praktykach budowania interfejsu oraz Component Driven Development. Wprowadzimy testy jednostkowe, a wszystkie komponenty będą osadzone w Storybooku.

4. React - aplikacja wewnętrzna

Stworzymy aplikację wewnętrzną, która pozwoli na zarządzanie danymi. Zastosujemy routing po stronie klienta, stworzymy przyjemny interfejs, który umożliwi  między innymi filtrowanie, sortowanie i paginację. Osadzimy formularze za pomocą React Hook Form z walidacją w Zod. Napiszemy testy integracyjne. Będziemy zarządzać stanem aplikacyjnym i stworzymy zabezpieczenia dostępu tylko dla zalogowanych użytkowników.

5. Next.js

Ta aplikacja będzie naszym "łącznikiem" pomiędzy aplikacją wewnętrzną, a backendem. Zastosujemy wcześniej stworzone komponenty z biblioteki komponentów, ale przygotujemy też przejrzysty serwis dla naszych użytkowników za pomocą komponentów zarówno po stronie klienta, jak i serwera (Server Components). Formularze wykorzystają między innymi Server Actions. Zadbamy też o statyczne i dynamiczne renderowanie oraz streaming.

6. NestJS

Backend w projekcie stworzymy za pomocą frameworka NestJS, dzięki któremu poznasz wzorce architektoniczne oraz czystą architekturę. Ta aplikacja posłuży do budowy REST API, dowiesz się czym jest CQRS i Event Sourcing. Stworzymy webhooki i automatycznie wygenerujemy dokumentację w Swagger.

7. Automatyzacje oraz AI

Wykorzystamy narzędzia no-code do stworzenia automatyzacji procesów biznesowych organizacji. Za pomocą narzędzi AI przygotujemy kilka scenariuszy np. jak badanie sentymentu, czy automatyczną poprawę tekstu.

8. Deployment

Wykorzystamy konfigurację deploymentu zarówno pod znane gotowe serwisy, ale również przygotujemy kontenery w Dockerze i uruchomimy naszą aplikację w Kubernetes.

WYKORZYSTANE TECHNOLOGIE

Astro
make (integromat)

AGENDA

Może jeszcze lekko ulec zmianie
Moduły oznaczone ✅ są już gotowe i otrzymasz do nich dostęp od razu po dołączeniu do kursu.

Moduł 1 ✅

Narzędzia

Efekty nauki

 • Poznasz zalety i wady stosowania monorepo, co umożliwi Ci lepsze zarządzanie kodem i zależnościami w większych projektach.
 • Nauczysz się korzystać z NX, który zwiększy Twoją produktywność i ułatwi współpracę w zespole.
 • Zrozumiesz, jak Tailwind CSS może przyspieszyć tworzenie interfejsów użytkownika.
 • Poznasz Storybook'a, narzędzie do budowania komponentów w izolacji, które pozwoli Ci na tworzenie i testowanie interfejsów w kontrolowanym środowisku.
 • Zrozumiesz wartość testów integracyjnych, które pozwolą na zapewnienie wyższej jakości kodu i uniknięcie błędów w aplikacji.

📋 Omawiane zagadnienia:

 1. Struktura projektu
 2. Wprowadzenie do monorepo
 3. Wprowadzenie do NX
 4. Wprowadzenie do Tailwind CSS
 5. Wprowadzenie do Storybook'a
 6. Wprowadzenie do testów integracyjnych

Moduł 2 ✅

Biblioteka komponentów (UI)

Efekty nauki

 • Poznasz zalety stosowania Design System, co pozwoli utrzymać spójność interfejsu użytkownika i ułatwi współpracę w zespołach.
 • Nauczysz się tworzyć bardziej elastyczne i reużywalne komponenty.
 • Zrozumiesz jak projektować uniwersalne komponenty.
 • Poznasz narzędzie Chromatic, które może pomaga w testach wizualnych dla komponentów.
 • Dowiesz się, jak tworzyć własne polecenia i zarządzać zmiennymi środowiskowymi w NX, co usprawni proces konfiguracji, tworzenia i budowania.

📋 Omawiane zagadnienia:

 1. Design System
 2. Przykłady Design Systemu
 3. Storybook stories
 4. Przekazywanie propsów
 5. Typy eventów i dodatkowe propsy
 6. Przestrzenie propsów
 7. Universal components
 8. Typowanie handlerów
 9. Chromatic
 10. NX - własne polecenia
 11. NX - zmienne środowiskowe

Moduł 3 ✅

Aplikacja React

Efekty nauki

 • Wykorzystasz gotowe komponenty z własnej biblioteki UI w swoich projektach.
 • Zrozumiesz działanie forwardRef, aby zarządzać referencjami w komponentach.
 • Poszerzysz swoją wiedzę o różne zastosowania hooka useEffect, co pozwoli na efektywne zarządzanie efektami ubocznymi w aplikacjach.
 • Nauczysz się tworzenia własnych hooków (Custom Hooks), dzięki czemu zyskasz możliwość reużywania logiki stanu i efektów ubocznych, poprawiając modularność i czytelność Twojego kodu.
 • Dowiesz się, jak wykorzystać lazy loading do optymalizacji stanu aplikacji, co znacząco poprawi wydajność Twoich aplikacji.

📋 Omawiane zagadnienia:

 1. Wykorzystanie komponentów z biblioteki
 2. Stan i formularze
 3. Elementy formularza
 4. forwardRef
 5. Inne wykorzystanie useEffect
 6. Custom Hooks
 7. Stan i lazy loading
 8. Zadania do realizacji

Moduł 4 ✅

Rozbudowa frontendu

Efekty nauki

 • Wykorzystasz barrels w React, co zapewni bardziej efektywne zarządzanie eksportami w projektach, poprawiając organizację kodu.
 • Nauczysz się prawidłowo implementować routing.
 • Poznasz najlepsze praktyki dotyczące struktury plików w projektach frontendowych, co pozwoli Ci na utrzymanie dobrej organizacji projektu.
 • Dowiesz się, jak tworzyć Protected Routes, aby zabezpieczyć dostęp do określonych części Twojej aplikacji.
 • Poznasz zastosowanie Memory Router w testowaniu i sytuacjach, gdy tradycyjny routing nie jest pożądany.
 • Nauczysz się pobierać dane z zewnętrznych API za pomocą Fetchers, umożliwiając lepszą organizację i modularność kodu.
 • Poznasz sposoby mockowania danych do testowania aplikacji i  zasymulujesz odpowiedzi z zewnętrznych serwisów bez potrzeby wykonywania rzeczywistych zapytań.

📋 Omawiane zagadnienia:

 1. Barrels
 2. Routing
 3. Struktura plików
 4. Protected Routes
 5. Memory Router
 6. Pobieranie danych
 7. Fetchers
 8. Mockowanie danych
 9. Mock Serivce Worker

Moduł 5 ✅

Testowanie

Efekty nauki

 • Zrozumiesz podstawowe założenia i cele testowania.
 • Nauczysz się, jakie kryteria definiują wartościowe testy, co pozwoli Ci  tworzyć testy, które faktycznie przynoszą wartość dla projektu i zespołu.
 • Opanujesz React Testing Library, co umożliwi efektywne testowanie komponentów Reactowych poprzez symulację interakcji użytkownika i weryfikację oczekiwanych rezultatów.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat korzystania z konsoli testów, co pozwoli Ci na łatwiejsze śledzenie wyników testów i diagnozowanie problemów.
 • Nauczysz się konfigurować środowisko testowe.
 • Poznasz i zastosujesz React Context Hook Pattern, co pozwoli Ci na wykorzystanie Context API w sposób izolowany i efektywny.

📋 Omawiane zagadnienia:

 1. Kryteria wartościowych testów
 2. React Testing Library
 3. Konsola testów
 4. Konfiguracja pod watch
 5. Pierwsze testy
 6. React Context Hook Pattern
 7. Testy dla komponentów z kontekstem
 8. Testy hooków

Moduł 6 (in progress) ⏳

Website (Next.js)

Efekty nauki

 • Poznasz obszary zastosowań frameworka Next.js do budowy nowoczesnych aplikacji webowych.
 • Poznasz różne sposoby generowania i serwowania treści w Next.js, co umożliwi Ci wybór najlepszej metody dla Twojej aplikacji, zwiększając jednocześnie jej wydajność.
 • Opanujesz działanie App router w Next.js i poznasz zmiany, jakie wprowadza.
 • Zdobędziesz umiejętności w zakresie zarządzania stanem ładowania (pending management) oraz obsługi błędów (error handling).
 • Poznasz różnice między renderowaniem statycznym a dynamicznym, oraz zoptymalizujesz czas ładowania stron i wskaźniki SEO.
 • Wykorzystasz odpowiednio komponenty klienckie i serwerowe, co pozwoli Ci na maksymalne wykorzystanie potencjału prerenderingu i poprawę wydajności aplikacji.
 • Nauczysz się efektywnie pobierać dane i stosować wzorce projektowe dla aplikacji Next.js.
 • Zrozumiesz i zastosujesz server actions.

📋 Omawiane zagadnienia:

 1. Next.js - wprowadzenie, obszary zastosowania
 2. Sposoby generowania i serwowania treści
 3. App router i zmiany, jakie przynosi
 4. Strony oraz Layout
 5. Pending mamangement oraz Error Handling
 6. Renderowanie statyczne i dynamiczne
 7. Komponenty klienckie i komponenty serwera
 8. Pobieranie danych i wzorce
 9. Server actions
 10. Konfiguracja

Moduł 7

Backend (NestJS)

Efekty nauki

 • Przygotujesz logikę aplikacji po stronie backendu wykorzystując framework NestJS, co pozwoli Ci na budowanie skalowalnych aplikacji serwerowych.
 • Nauczysz się implementować zabezpieczenia aplikacji, w tym autentyfikację i autoryzację.
 • Opanujesz generowanie tokenów i ich odświeżanie, co umożliwia  tworzenie bezpiecznych sesji użytkownika i zarządzanie dostępem.
 • Wykorzystasz guardy do ochrony routów, aby precyzyjne kontrolować dostępu do różnych części aplikacji.
 • Nauczysz się stosować dekoratory, co pozwoli na łatwe dostosowanie i rozszerzenie funkcjonalności Twoich kontrolerów i serwisów.
 • Poznasz sposoby logowania błędów, co jest kluczowe dla diagnostyki i monitorowania stanu aplikacji.

📋 Omawiane zagadnienia:

 1. Przygotowanie logiki po stronie backendu w NestJS
 2. Przygotowanie komponentów po stronie frontendu
 3. Przygotowanie logiki po stronie frontendu
 4. Konteksty i stan aplikacyjny
 5. Granice błędów
 6. Często napotykane problemy i dobre praktyki
 7. Zabezpieczenia
 8. Generowanie tokenów i ich odświeżanie
 9. Wykorzystanie Guardów
 10. Public routes
 11. Dekoratory użytkownika
 12. Logowanie błędów
 13. Obsługa flow w całym projekcie

Moduł 8

Komunikacja pomiędzy aplikacjami

Efekty nauki

 • Opanujesz wykorzystanie React Hook Form w Twoich projektach, co znacząco przyspieszy i uprości proces tworzenia formularzy, zapewniając jednocześnie łatwość zarządzania stanem.
 • Nauczysz się walidować formularze przy użyciu biblioteki Zod, co pozwoli Ci na implementację solidnych i bezpiecznych mechanizmów walidacji danych wejściowych.
 • Zaimplementujesz obsługę Dark Theme.
 • Nauczysz się tworzyć i zarządzać kontraktami z backendem, co jest kluczowe dla stabilnej i efektywnej komunikacji między frontendem a backendem.
 • Posłużysz się różnymi kodami błędów do zarządzania stanem UI, aby zbudować bardziej interaktywne interfejsy użytkownika.
 • Zaimplementujesz reguły biznesowe w aplikacji frontendowej.

📋 Omawiane zagadnienia:

 1. Wykorzystanie React Hook Form
 2. Walidacja formularzy za pomocą Zod
 3. Wprowadzenie Dark Theme
 4. Tworzenie pracowników i kontrakty z backendem
 5. Mockowanie endpointów
 6. Obsługa różnych kodów błędów i stany UI
 7. Osadzanie pracowników w organizacji
 8. Implementacja reguł biznesowych

Moduł 9

Asystent AI

Efekty nauki

 • Opanujesz wykorzystanie API OpenAI do tworzenia asystenta AI, co umożliwi możliwość budowania interaktywnych aplikacji wykorzystujących modele językowe.
 • Przygotujesz interfejs dla asystenta AI.
 • Napiszesz skrypty wykorzystujące LLM, takie jak generowanie tekstu, aby wygenerować automatyczne odpowiedzi.
 • Zrozumiesz, jak tworzyć prompty i szablony dla asystenta AI, aby uzyskać precyzyjne i użyteczne odpowiedzi.
 • Poznasz sposoby wykorzystania modelu do konkretnych zastosowań, takich jak analiza tekstu, danych czy generowanie treści.
 • Nauczysz się tworzyć agentów AI, w których AI może pełnić różnorodne funkcje.
 • Zrozumiesz, jak zapamiętywać dane, co umożliwi Ci tworzenie asystentów AI, które adaptują się i uczą na podstawie interakcji z użytkownikami.

📋 Omawiane zagadnienia:

 1. Wykorzystanie API OpenAI
 2. Przygotowanie interfejsu asystenta
 3. Large Language Models
 4. Operacje na LLM
 5. Prompty i szablony
 6. Pobieranie konkretnych danych z modelu
 7. Tworzenie agentów
 8. Zapamiętywanie danych i uczenie się przez agenta

Moduł 10

Implementacja wymagań biznesowych

Efekty nauki

 • Przygotujesz aplikację do zbierania opinii od użytkowników.
 • Opanujesz techniki wysyłki danych na backend oraz zabezpieczeń przed spamem gwarantując bezpieczeństwo i wiarygodność zbieranych informacji.
 • Dowiesz się, jak dodać headless CMS do swojego projektu, co umożliwi łatwe zarządzanie treścią.
 • Zaimplementujesz filtrowanie, wyszukiwanie i paginację ofert, co poprawi użyteczność aplikacji, ułatwiając użytkownikom odnalezienie interesujących ich ofert.
 • Dowiesz się, jak przygotować moduł do wystawiania faktur i uploadowania dokumentów.
 • Napiszesz testy E2E, aby weryfikować funkcjonowanie aplikacji, zapewniając wysoką jakość i niezawodność projektu.

📋 Omawiane zagadnienia:

 1. Przygotowanie do zbierania opinii po stronie Website
 2. Wysyłka danych na backend i zabezpieczenia przed spamem
 3. Dodanie headless CMS
 4. Rewalidacja i optymalizacje
 5. Dodawanie i zarządzanie ofertami po stronie frontendu
 6. Filtrowanie, wyszukiwanie, paginacja ofert po stronie frontendu
 7. Wyświetlanie ofert na website
 8. Wyszukiwanie i filtrowanie ofert na website
 9. Przygotowanie modułu do wystawiania faktur (upload)
 10. Przygotowanie modułu do aplikowania na dane stanowisko (website)
 11. Testy E2E

Moduł 11

Zdarzenia

Efekty nauki

 • Zrozumiesz zasady CQRS i Event Sourcing, co pozwoli Ci na projektowanie skalowalnych i elastycznych architektur aplikacji.
 • Zaimplementujesz Event Emitter po stronie backendu, aby umożliwić efektywną komunikację i reakcję na zdarzenia w aplikacji.
 • Zaimplementujesz mechanizmy obsługi eventów po stronie backendu, co pozwoli na tworzenie modułowych i łatwych w utrzymaniu aplikacji.
 • Zdobędziesz umiejętności w zakresie wykorzystania RxJS do zarządzania strumieniami danych.
 • Wykorzystasz snapshoty, aby umożliwić dostęp do aktualnego stanu aplikacji bez konieczności przetwarzania całej historii zdarzeń.
 • Opanujesz wykorzystanie eventów po stronie website przy użyciu EventSource, co pozwoli na przesyłanie notyfikacji z serwera do klienta w czasie rzeczywistym.
 • Zrozumiesz różnice i zastosowania EventSource w porównaniu do WebSockets, co pozwoli Ci na wybór najlepszej technologii do komunikacji w czasie rzeczywistym w zależności od potrzeb projektu.
 • Poznasz zasady projektowania i implementacji mikroserwisów oraz mikrofrontendów, co umożliwi Ci budowanie skalowalnych i łatwych w utrzymaniu aplikacji rozproszonych.
 • Nauczysz się, kiedy i jak mikrofrontendy powinny komunikować się ze sobą, co jest kluczowe dla zachowania spójności i efektywnej współpracy między niezależnie rozwijanymi częściami aplikacji.

📋 Omawiane zagadnienia:

 1. CQRS i Event Sourcing
 2. Event Emitter po stronie backendu
 3. Implementacja eventów po stronie backendu
 4. RxJS - Observabl'e i Subject'y
 5. Snapshoty
 6. Wykorzystanie eventów po stronie website - EventSource
 7. EventSource vs WebSockets
 8. Mikroserwisy i Mikroforntendy
 9. Kiedy i jak Mikrofrontendy powinny komunikować się ze sobą

Moduł 12

Automatyzacje oraz AI

Efekty nauki

 • Zrozumiesz, jak zewnętrzne narzędzia automatyzacji mogą usprawnić procesy biznesowe.
 • Poznasz platformę Make i jej podstawowe funkcjonalności, co umożliwi Ci tworzenie złożonych przepływów pracy bez konieczności pisania skomplikowanego kodu.
 • Nauczysz się korzystać z wbudowanych narzędzi Make, co pozwoli Ci na szybką integrację różnych aplikacji i usług w celu automatyzacji zadań.
 • Poznasz cechy i właściwości Airtable, które czynią go potężnym narzędziem do zarządzania danymi oraz idealnym do integracji z automatyzacjami.
 • Stworzysz automatyzację, która da Ci praktyczne doświadczenie w tworzeniu procesów, które mogą przetwarzać dane, wysyłać powiadomienia lub synchronizować informacje między aplikacjami.
 • Nauczysz się tworzenia i wykorzystywania webhooków, co pozwoli Ci na odbieranie i przetwarzanie zdarzeń w czasie rzeczywistym z różnych zasobów.
 • Zintegrujesz narzędzia AI z Twoimi automatyzacjami, co znacząco rozszerzy możliwości procesów przez dodanie zaawansowanego przetwarzania danych, analizy sentymentu, czy generowania treści.
 • Wykorzystasz wyniki automatyzacji w aplikacji, co pozwoli na użycie zgromadzonych danych i wyników działania AI do podejmowania decyzji lub dalszej automatyzacji procesów.

📋 Omawiane zagadnienia:

 1. Do czego mogą posłużyć zewnętrzne automatyzacje
 2. Wprowadzenie do Make
 3. Wbudowane narzędzia Make
 4. Cechy i właściwości Airtable
 5. Tworzenie pierwszej automatyzacji
 6. Tworzenie webhooków
 7. Dodawanie narzędzi AI do automatyzacji
 8. Odbieranie wyników automatyzacji w aplikacji

BONUSY

W ramach społeczności odbędzie się kilka webinarów ze specjalnymi gośćmi dotyczących zagadnień związanych z tworzeniem aplikacji internetowych. Będą to tematy związane z deploymentem, usługami AWS, mikroserwisami, architekturą, oraz dobrymi praktykami. Dodatkowo otrzymasz dostęp do nagrań z webinarów na temat React, Next.js oraz NestJS.

JAKI PROJEKT BĘDZIESZ REALIZOWAĆ?​

Zbudujesz ciekawy projekt, dzięki któremu uzyskasz nowe umiejętności po stronie frontendu jak i backendu​.

W trakcie realizacji zadań napiszesz System Zarządzania Pracownikami (Employee Management System). Zbudujesz frontend (React), backend (NestJS) oraz aplikację dostępną publicznie (Next.js).

System pomoże zarządzać pracownikami w ramach organizacjach:

 • dodawać ich do poszczególnych działów
 • przypisywać umiejętności
 • osadzać w strukturze organizacji
 • pozwalać wnioskować o dni wolne
 • wysyłać faktury
 • tworzyć wnioski o wyjazdy służbowe
 • zarządzać ofertami pracy i wiele, wiele więcej

Wszystkie trzy główne aplikacje (frontend, website, backend) będą ze sobą współpracować. Większość funkcjonalności biznesowych będzie rozwijana przez Ciebie, ale niektóre z nich będą delegowane do narzędzi do automatyzacji, takich jak Make oraz wykorzystamy wybrane narzędzia AI.

SPOŁECZNOŚĆ

Nasi Kursanci uzyskają dostęp do zamkniętej społeczności na komunikatorze Discord, gdzie mogą zadać każde pytanie zarówno mi jak i innym uczestnikom. Można uzyskać  tam też pomoc, gdy utknie się z projektem. Unikniesz błędów, które popełniłbyś kodując samodzielnie. Pamiętaj - w grupie człowiek lepiej się uczy!

community

OPINIE UCZESTNIKÓW

Sprawdź, co piszą uczestnicy moich szkoleń i warsztatów​

DEMO

Zobacz jak Platforma wygląda od środka​

PRZYKŁADOWE LEKCJE

Zobacz kilka z wielu lekcji dostępnych w ramach kursu

Universal components

W tej lekcji dowiesz się:

 • Jak korzystać ze specjalnych propsów
 • Jak tworzyć uniwersalne komponenty
 • Jak zadbać o ich reużywalność

React Testing Library

W tej lekcji dowiesz się:

 • Jak przygotować się do testowania komponentów
 • Jakie są popularne selectory
 • W czym może pomóc nam RTL

React Context Hook Pattern

W tym wideo dowiesz się:

 • Jak odpowiednio przygotować Providery
 • Jak stworzyć interfejsy dla przechowywanych danych
 • Jak enkapsulować logikę

POZNAJ SWOJEGO MENTORA

Patryk Omiotek

Cześć, nazywam się Patryk Omiotek
Jestem Senior Fullstack Developerem specjalizującym się w tworzeniu aplikacji internetowych w stacku TypeScript, React, Next.js, NestJS. Realizowałem wiele ciekawych i wymagających projektów m. in. dla znanej akademii filmowej z USA oraz startupów z Doliny Krzemowej.

Na codzień oprócz kodowania, jestem trenerem i konsultantem IT, czyli pomagam rozwiązywać problemy biznesowe w wielu firmach. Uczestniczyłem w całej masie projektów o różnym stopniu zaawansowania.

Od 8 lat dzielę się swoją wiedzą jako ekspert na konferencjach i w trakcie szkoleń. Prowadzę szkolenia dla programistów w Bottega IT Minds. Jestem także pomysłodawcą i założycielem Szkoły Reacta. Ta kombinacja doświadczeń to gwarancja, że opanujesz tworzenie aplikacji internetowych w stopniu, który nie byłby możliwy w innym miejscu i z innym mentorem.

JAK MEWA POMOŻE W ROZWOJU TWOJEJ KARIERY?

JAKICH PROBLEMÓW UNIKNIESZ?​

 • Dzięki  MEWA unikniesz błędów, które popełniają osoby uczące się na własną rękę
 • Tutorial hell - nie będziesz uczyć się przestarzałych metod, stworzysz wartościowy projekt
 • Nie będzie Ci wstyd za kod wstyd przed innymi osobami z zespołu, gdy wrócisz do niego za pół roku

Zapisy do zamykamy 11.03 Czyli dokładnie za:

0
Dni
0
Godzin
0
Minut
0
Sekund

PODSUMOWUJĄC - CO OTRZYMASZ W RAMACH KURSU?​

DOŁĄCZ DO KURSU MEWA

Upskilling w formie lekcji wideo w cenie
1800 zł

płatność jednorazowa lub 2 x 900 zł

1440 zł
 • 140+ lekcji wideo, które podniosą Twoje kompetencje
 • Dożywotni dostęp do materiałów
 • Zadania do realizacji 📝
 • 4 bonusowe webinary
 • Dostęp do prywatnej społeczności Kursantów 🌶️
 • Certyfikat uczestnictwa 🏅
 • Grupowe konsultacje na żywo 2x w miesiącu

Jeśli chcesz skorzystać z budżetu szkoleniowego
napisz na hello@webamigos.pl w celu wystawianiu faktury
proforma. Dla zespołów oferujemy rabaty.

Zapisz się

GWARANCJA SATYSFAKCJI

lub zwrot pieniędzy​

Materiały szkoleniowe i sposób przekazywania wiedzy w MEWA zostały przemyślane w najdrobniejszym szczególe. Wszystko po to, aby dać Ci o wiele więcej niż oczekujesz. Jeśli pomimo tego masz wciąż wątpliwości i obawy, mamy dla Ciebie 14-dniową Gwarancję Satysfakcji. Jeśli w ciągu 14 dni od opłacenia kursu stwierdzisz z jakiegoś powodu, że nie spełnia Twoich oczekiwań, to zwrócimy Ci pieniądze.

Jak to zrobić? Wystarczy, że napiszesz na adres hello@webamigos.pl powód zwrotu, a cała kwota za kurs zostanie z powrotem przelana na Twoje konto. Zyskujesz w ten sposób jeszcze jeden powód, dla którego warto zdecydować się na poszerzenie swojej wiedzy właśnie z nami!

Guarantee

FAQ, czyli

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy mogę zapłacić kartą?

Tak, jak najbardziej. Platforma obsługuje tę formę płatności.

Czy mogę ściągnąć materiały i oraz lekcje?

Lekcje wideo są dostępne wyłącznie w ramach platformy i nie można ich pobrać. Wszelkie materiały pomocnicze jak np. slajdy możesz pobrać na swój dysk.

Ile mam czasu na ewentualny zwrot pieniędzy?

Masz 14 dni. Wystarczy że wyślesz maila na adres hello@webamigos.pl i napiszesz, dlaczego kurs nie spełnił Twoich oczekiwań.

Czy otrzymam fakturę VAT?

Tak, do każdego zakupu wystawiana jest faktura z 23% VAT. System wyśle Ci ją do 48h po wpłacie. Można ją następnie wliczyć w koszty firmy.

Co jeśli szkolenie mi się nie spodobało lub jest za trudne/proste?

Jeśli zdarzy się taka sytuacja, to skontaktuj się z nami w przeciągu 14 dni, a otrzymasz zwrot zainwestowanych pieniędzy.

Na jakiej platformie dostępna jest społeczność

Korzystamy z serwera Discord, a uczestnicy szkolenia mają dostęp do prywatnego kanału.

Kiedy rozpoczyna się program i jak długo trwa?

Od razu po zakupie otrzymujesz dostęp do 6 pierwszych modułów. Kolejne lekcje moduły będą pojawiały się co dwa tygodnie.

Mam już doświadczenie w Reakcie, czy jest sens dołączyć

To zależy od aplikacji, na których zdarzyło Ci się do tej pory pracować i od tego, jakie masz w nich doświadczenie komercyjne. W trakcie lekcji będzie poruszana tematyka zastosowań różnych elementów Reacta w projektach komercyjnych.

Czy mogę kupić na raty?

Tak, przewidujemy 2x płatność 0%. Napisz do nas maila o tytule "Dwie raty" na hello@webamigos.pl