https://hook.eu1.make.com/l745h29yrjj2pp78eyrh4ppj5qxrgqet

Szkolenia

Szkolimy jak budować nowoczesne i wydajne aplikacje internetowe

Warsztaty dla zespołów backendowych i frontendowych

Narzędzia AI w aplikacjach

Szkolenie przeznaczone dla zespołów, które chcą wykorzystać modele OpenAI do wyszukiwania, klastrowania, silnika rekomendacji wykrywania anomalii, czy klasyfikacji. Wykorzystujemy LLM i szkolimy ze wzorców Standalone Question oraz budowania chatów i asystentów AI.

Warsztaty dla zespołów backendowych i frontendowych

Architektura web aplikacji

Szkolenie przeznaczone dla zespołów, które zmagają się z architekturą aplikacji webowych. W ramach szkolenia omawiamy Module Federation, Server sent-events, WebSockets i komunikację za pomocą postMessage.

React dla backendowców
Warsztaty dla zespołów backendowych

React dla backendowców

Szkolenie przeznaczone dla zespołów backendowych, które muszą utrzymywać i rozwijać aplikacje napisane w React.js

Legacy React Apps
Warsztaty usprawniające istniejące aplikacje

Legacy React Applications

Techniki rozwijania, optymalizacji i utrzymania istniejących projektów

Advanced React
Szkolenie od podstaw

React.js

React i jego ekosystem od podstaw aż po zaawansowane zagadnienia

Fullstack Web Apps
Warsztaty z budowy aplikacji z wykorzystaniem React oraz Next.js

Fullstack Web Apps z Next.js

Nauczysz się budować skalowalne aplikacje React i Next.js

Advanced React
React dla zaawansowanych

Advanced React

W tym szkoleniu pomijamy podstawy i skupiamy się na wzorcach oraz dobrych praktykach tworzenia aplikacji internetowych